اشتراک با دوستان

متن ترانه

از قهر تو خستم از دوری میترسم
رو قهرو اداهات بازم چشمامو بستم
از قهر تو خستم از اتفار و اداهات
ببین محاله اینجوری بمونم دیگه باهات
از قهر تو خستم از دوری میترسم
از اینکه یه روزی بازم کار بدی دستم
سخت دل میدی اما دل میکنی آسون
از دست تو من سر میذارم به بیابون
ای وای که قلبم شده از دست تو آصی
ای وای نمونده واسم از دست
ای وای که قلبم از قهر تو مرده
انگار نداری دیگه از قهر
خواهش تمنا لجبازیتو کم کن
دلتنگته قلبم با قلبت کمکم کن
هی خواهش و اصرار سنگه دلت انگار من عشق تو بودم
چرا هی میکنی انکار
خواهش تمنا برگردو با من باش
امروز منو دوست داری و بر عکسشی فرداش
اصرار و خواهش چشماتو میخوامش
جادو توی چشماته دلم افتاده به دامش
ای وای که قلبم شده از دست تو آصی
ای وای نمونده واسم از دست
ای وای که قلبم از قهر تو مرده
انگار نداری دیگه از قهر

مهدی احمدوند تمنا