متن ترانه

جرمی ندارم بیش از این کز دل هوا دارم تورا
از زعفران من رو می بگردانی چرا
از زعفران روی من رو می بگردانی چرا
بلند بالا منم دیوانه ی تو
برون کردند مرا از خانه ی تو وای
برون کردند و در مسجد می خوابم
سرم در مسجد و دل خانه ی تو وای
وای بیا سبزه نگارم
بنشین کمی کنارم
ما غریب این دیارم جز تو دلداری ندارم
سر راهت نشینم
خسته خسته
گل ریحون دسته دسته
وای
بیا سبزه نگارم بنشین دمی کنارم
ما غریب این دیارم جز تو دلداری ندارم

در بحث شرکت کنید
دیدگاه شما

مهران مدیری و محمد ترکاشوند زعفرانی (تیتراژ آغازین)