اشتراک با دوستان

متن ترانه

با رفتنت هر روز من جا مونده در دستان شب
دور از تو من افتاده ام درمانده ای در زندان شب
با بغض این شب غصه ها در حسرتت آشفته ام
بعد از تو با دیوارها درد دلم رو گفتم ، گفتم
رفتی و رفت آرامشم
دلتنگم و بی طاقتم
رفتی و من گاهی تورو میبنمت در خلوتم ، در خلوتم
رفتی و رفت آرامشم
دلتنگم و بی طاقتم
رفتی و من گاهی تورو میبنمت در خلوتم ، در خلوتم
درگیر این تنهایی ام میسوزم از هجران تو
گم می شوم در بی کسی ، سردرگمم ، حیران تو
بعد از تو چون دیوانه ها دنیای من در هم شده
هر لحظه ام بی تو ببین تکرار غم در غم شده ، در غم شده
رفتی و رفت آرامشم
دلتنگم و بی طاقتم
رفتی و من گاهی تورو میبنمت در خلوتم ، در خلوتم
رفتی و رفت آرامشم
دلتنگم و بی طاقتم
رفتی و من گاهی تورو میبنمت در خلوتم ، در خلوتم

میلاد درخشانی با رفتنت