اشتراک با دوستان

متن ترانه

اگه خاکم
اگه سنگم
اگه دل تنگم
با خودم با تو و این فاصله می جنگم
اگه کابوس
اگه رویا
اگه بیدارم
تو رو تنها
تو رو تنها
تو رو میبارم
اگه خاکم
اگه سنگم اگه دل تنگم
با خودم با تو و این فاصله می جنگم
اگه رودم با تو بودم به تو دلبستم
من از این من
من از این تو
از همه خسته ام...
اگه بغضم
اگه گریه
اگه می بارم
کی می دونه سر روی دوشه کی می ذارم؟
تب دردو تب سردو
من شب گردو
کی می دونه
کی می فهمه حاله این مردو
گل و پرپر کن عزیزم
چشمامو تر کن
منو باور کن عزیزم
منو باور کن
آی خدای نفسهای من سرگردون
به همون روز تولد منو برگردون

پویا بیاتی منو باور کن