برونوویل آهنگسازی از کشور پرتقال

  • دنبال کنندگان8956
  • تعداد موزیک154
  • تعداد آلبوم11
  • تعداد ویدیو0
برونوویل (Brunuhville) آهنگسازی از کشور پرتقال است که به طور مستقل فعالیت میکند.
او دنیای سحر و جادو و فانتزی را در میان تلفیق موسیقی هیجانی، سلتیک، حماسی و فانتزی ایجاد می کند.
آثار او در سبک های نیوایج، سلتیک ، فانتزی، احساسی، حماسی را شامل میشود.
آلبوم های او تنوع بسیار بالایی دارند
او دنیای سحر و جادو و فانتزی را در میان تلفیق موسیقی هیجانی، سلتیک، حماسی و فانتزی ایجاد می کند.

دریافت نـــرم افـــزار

اپلیکیشن واوموزیک همراه آنلاین لحظات خوب شما
سریعتر از همه بشنوید