پیانو ایرانی

پیانو ایرانی

اشتراک با دوستان

پیانوی ایرانی سبکی از نواختن پیانو است که در آن از این ساز برای اجرای آثار موسیقی ایرانی با ویژگی‌های خاص آن استفاده می‌شود.

+ مشاهده بیش‌تر