جز سبک موسیقی جز

  • تعداد موزیک0
  • تعداد آلبوم0
  • تعداد ویدیو0
یکی از سبک‌های موسیقی است که نشأت‌گرفته از تشکلات سیاه‌پوستان آمریکایی در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ است. از مشخصات آن نت‌های آبی، مکث و ضدضرب، ضرب‌های تاب‌دار و خرامان (سوینگ)، پرسش‌وپاسخ‌خوانی، چندضربی بودن و بداهه‌نوازی است. و آن را نخستین گونهٔ هنریِ پدیدآمده در ایالات متحدهٔ آمریکا می‌دانند. جز در قسمت‌های مختلفی از سبک‌های مستقل مشهور موسیقی آمریکا به وسیلۀ گروه‌های آمریکایی اروپایی‌تبار و سیاه‌پوستان آمریکایی ظاهر شد. جز تا به حال (بیش از یک قرن) محدودهٔ وسیعی از موزیک رگتایم را در بر گرفته است و همچنین برای تعریف بسیار سخت شناخته شده است. گروه موسیقی ای که جز بنوازد، گروه جز نام دارد.

دریافت نـــرم افـــزار

اپلیکیشن های من و موزیک بزودی همه جا همراه شما
سریعتر از همه بشنوید