تن به ۱۰ گروه موسیقی سبک رپ

  • دنبال کنندگان1986
  • تعداد موزیک0
  • تعداد آلبوم1
  • تعداد ویدیو0
گروه تن به 10 از گروه های زیرزمینی موسیقی هیپ-هاپ ایران و عضو و مؤسس لیبل میشناسی مارو رکوردز است که در حال حاضر اعضای آن امیر آئمها، مهدی آلفا، رضا موتی، علی 10، پوریا شارلاتان و پرهام سزار می باشند.
کلمه تن به 10 به معنای یک نفر در مقابل 10 نفر در همه زمینه های زندگی است.
شروع فعالیت تن به 10 در سال 1385 و به صورت اتحادی از چند گروه و خواننده زیرزمینی هیپ-هاپ ایرانی در آلبومی با نام ارتش تن به 10 می باشد.

دریافت نـــرم افـــزار

اپلیکیشن واوموزیک همراه آنلاین لحظات خوب شما
سریعتر از همه بشنوید