بهترین آهنگ های جنگ ستارگان

  • تعداد موزیک ها : 10
  • تاریخ ایجاد : اردیبهشت ۶, ۱۳۹۷
  • سازنده : مهسا
  • دسته لیست پخش : عمومی
بهمن ۷, ۱۳۹۵

جان ویلیامز The Rebellion is Reborn موسیقی متن فیلم جنگ ستارگان (Star Wars)

بهمن ۷, ۱۳۹۵

جان ویلیامز The Last Jedi موسیقی متن فیلم جنگ ستارگان (Star Wars)

بهمن ۷, ۱۳۹۵

جان ویلیامز I Saved You موسیقی متن فیلم جنگ ستارگان (Star Wars)

بهمن ۷, ۱۳۹۵

جان ویلیامز The Fathiers موسیقی متن فیلم جنگ ستارگان (Star Wars)

بهمن ۷, ۱۳۹۵

جان ویلیامز Meeting ”DJ” موسیقی متن فیلم جنگ ستارگان (Star Wars)

بهمن ۷, ۱۳۹۵

جان ویلیامز Connection موسیقی متن فیلم جنگ ستارگان (Star Wars)

بهمن ۷, ۱۳۹۵

جان ویلیامز Finn Meets Rose موسیقی متن فیلم جنگ ستارگان (Star Wars)

بهمن ۷, ۱۳۹۵

جان ویلیامز Admiral Holdo موسیقی متن فیلم جنگ ستارگان (Star Wars)

بهمن ۵, ۱۳۹۵

جان ویلیامز Leia Demotes Poe (Excerpt) موسیقی متن فیلم جنگ ستارگان (Star Wars)

بهمن ۴, ۱۳۹۵

جان ویلیامز Ahch To Island موسیقی متن فیلم جنگ ستارگان (Star Wars)

دریافت نـــرم افـــزار

اپلیکیشن های من و موزیک بزودی همه جا همراه شما
سریعتر از همه بشنوید