بهترین آهنگ های مدرن تاکینگ

  • تعداد موزیک ها : 9
  • تاریخ ایجاد : آذر ۹, ۱۳۹۶
  • سازنده : مهسا
  • دسته لیست پخش : عمومی
آذر ۶, ۱۳۹۵

مدرن تاکینگ Atlantis Is Calling (S.O.S. For Love)

آذر ۵, ۱۳۹۵

مدرن تاکینگ Just We Two (Mona Lisa)

آذر ۴, ۱۳۹۵

مدرن تاکینگ Brother Louie

آبان ۲۹, ۱۳۹۵

مدرن تاکینگ Lucky Guy

آبان ۲۹, ۱۳۹۵

مدرن تاکینگ The Night Is Yours ,The Night Is Mine

آبان ۲۹, ۱۳۹۵

مدرن تاکینگ You Can Win If You Want

آبان ۲۹, ۱۳۹۵

مدرن تاکینگ You’re My Heart, You’re My Soul

آبان ۲۷, ۱۳۹۵

مدرن تاکینگ Don’t Give Up

آبان ۲۶, ۱۳۹۵

مدرن تاکینگ Cheri Cheril Lady

دریافت نـــرم افـــزار

اپلیکیشن های من و موزیک بزودی همه جا همراه شما
سریعتر از همه بشنوید