تصنیف های برتر استاد شجریان

  • تعداد موزیک ها : 16
  • تاریخ ایجاد : آذر ۱۶, ۱۳۹۶
  • سازنده : مهسا
  • دسته لیست پخش : عمومی
مهر ۱۰, ۱۳۹۵

محمدرضا شجریان تصنیف دل مجنون

مرداد ۱۹, ۱۳۹۵

محمدرضا شجریان تصنیف بی همزبان

مرداد ۱۹, ۱۳۹۵

محمدرضا شجریان تصنیف خاطر حزین

مرداد ۱۹, ۱۳۹۵

محمدرضا شجریان تصنیف سرو چمان

مرداد ۱۹, ۱۳۹۵

محمدرضا شجریان رندان مست

مرداد ۱۹, ۱۳۹۵

محمدرضا شجریان چشم یاری

مرداد ۱۹, ۱۳۹۵

محمدرضا شجریان تصنیف پیام نسیم

مرداد ۱۸, ۱۳۹۵

محمدرضا شجریان صبح است ساقیا

مرداد ۱۴, ۱۳۹۵

محمدرضا شجریان دل شیدا

مرداد ۱۴, ۱۳۹۵

محمدرضا شجریان هلاک من

دریافت نـــرم افـــزار

اپلیکیشن های من و موزیک بزودی همه جا همراه شما
سریعتر از همه بشنوید