اشتراک با دوستان

متن ترانه

تورا میخوام وگرنه یار بسیار

گلی میخوام وگرنه خار بسیار

گلی میخوام که ور سایه اش نشینم

وگرنه سایه دیوار بسیار

غمُم غم همدمم غم

غمُم با که بگم با که نشینم

غمم غم همدمم غم

غمم با که بگم

دلم میخواد ، که آوازم کنی یار

هر آوازی دو صد نازم کنی یار

خدایا تاب رنجوری ندارم

ز یارم طاقت دوری ندارم

ندانم این سفر کی میرسه سر

ندانم این سفر کی میرسه سر

غمُم غم همدمم غم

غمُم با که بگم با که نشینم

غمم غم همدمم غم

غمم با که بگم با که نشینم

غمُم غم همدمم غم

غمُم با که بگم با که نشینم

غمم غم همدمم غم

غمم با که بگم با که نشینم

میلاد درخشانی غم (ورژن جدید)