متن ترانه

He has a heart of gold
The way to paradise is cold
I know, I know
That this world is a show
Love you more than words can say
There’s a will, there’s a way
I know, I know
That this world is a show
I want you, hey you
Feel brand new
Oh, I break the golden rules
Time is on my side
I want you, hey you
Take a chance on me
Baby, put your love on me
I want you tonight
I want you, hey you
Little boogaloo
Shot a hole right in my soul
Hey girl, hey girl, take this chance for love
I want you, hey you
Little boogaloo
You want me and I want you
Hey girl, hey girl
You are the one that I’m dreaming off
I’m tired of be alone
Oh girl, it’s easier said than done
I know, I know
That this world is a show
Oh, you wasted days and nights
Give me the chance for paradise
I know, I know
That this world is a show

اون یه قلب طلایی داره
راه رسیدن به بهشت خیلی سرده
میدونم ، میدونم
که این دنیا یه نمایشه
تو رو بیشتر از اونی که کلمات بتونن بیان کنن دوست دارم
اینجا یه دیواره ، یه راه هست
میدونم ، میدونم
که این دنیا یه نمایشه
من تورو میخوام
اینو حس کن
اوه ، من قانون های طلایی رو میشکنم
زمان به نفع من هست
من تورو میخوام
روی منم یه شانست رو امتحان کن
عزیزم ، یکم سعی کن عاشقم شی
من تورو امشب میخوام
تورو میخوام ، هی تو
فرشته ی کوچولو
یه چاله ی گنده توی روهم درست کن
هی عزیزم ، این شانس رو به خاطر عشق قبول کن
تورو میخوام ، هی تو
فرشته ی کوچولو
تو منو میخوای و من تو رو
هی تو عزیزم
تو اون فردی هستی که من خوابش رو میدیدم
من از تنها بودن خسته شدم
اوه عزیزم ، این وقتی تموم شه گفتنش اسون تره
من میدونم ، اره میدونم
که این دنیا یه نمایشه
اوه ، تو شب ها و روز ها رو هدر میدی
بهم یه فرصت بده که به بهشت برم
میدونم میدونم
که این دنیا فانی هست

مدرن تاکینگ Hey You