اشتراک با دوستان

متن ترانه

نمیشه از تویک لحظه جدا شم
که بی تو زندگیم رنگی نداره
تو خورشیدی به داد من رسیدی
زمستونم با تو رنگ بهاره
عشق من تا که تو رو دیدم ناز چشماتو خریدمواسه ی بودن با تو از همه دنیا بریدم
تو اون عشقی که من خوابشو دیدم
تو بیداری به آرزوم رسیدم
تو گل بودی شکفتی در کنارم
به دنبال تو من پروانه بودم
عشق من تا که تو رو دیدم ناز چشماتو خریدمواسه ی بودن با تو از همه دنیا بریدم
نمیشه از تویک لحظه جدا شم
که بی تو زندگیم رنگی نداره
تو خورشیدی به داد من رسیدی
زمستونم با تو رنگ بهاره
عشق من تا که تو رو دیدم ناز چشماتو خریدمواسه ی بودن با تو از همه دنیا بریدم

سروش رنگ زندگی