متن ترانه

توباشي توقلبم ديگه جا نداره غصه
از وقتي تو هستي ديگه همه چي درسته
نميخوام كه جز تو دل به كسي ببندم
من با تو رو ابرام به دنيا مي خندم
دونه دونه حرفامو
بشنو و دستامو
بگيرو دردامو ببر عشقم
كم كم عاشقت ميشم باز خوشگلم
بيا نزديكتر بيا نزديكتر
من جون مي گيرم از چشمات خوشگلم
بيا نزديكتر بيا نزديكتر
ميخوام هرجا كه هستم باشه دستات بامن
لحظه هاي تلخو ببر از ياد با من
نمي ترسم وقتي تو باشي، از هر سختي
ميشه آسون رد شد ميرم تا خوشبختي
كم كم عاشقت ميشم باز خوشگلم
بيا نزديكتر بيا نزديكتر
من جون مي گيرم از چشمات خوشگلم
بيا نزديكتر بيا نزديكتر
توباشي توقلبم ديگه جا نداره غصه
از وقتي تو هستي ديگه همه چي درسته
نميخوام كه جز تو دل به كسي ببندم
من با تو رو ابرام به دنيا مي خندم
دونه دونه حرفامو
بشنو و دستامو
بگيرو دردامو ببر عشقم
كم كم عاشقت ميشم باز خوشگلم
بيا نزديكتر بيا نزديكتر
من جون مي گيرم از چشمات خوشگلم
بيا نزديكتر بيا نزديكتر

در بحث شرکت کنید
دیدگاه شما

مهران مستی و امیر مولایی بیا نزدیکتر