دانلود اپلیکیشن واوموزیک

متن ترانه

من از جهانی دگرم من از جهانی دگرم

ساقیا زین عالم واهی رهایم کن رهایم کن ..

نمی خواهم در این عالم بمانم نمی خواهم در این عالم بمانم

بیا از این تن آلوده وغمگین جدایم کن جدایم کن

تو را اینجا به صدها رنگ می جویند تو را با حیله و

نیرنگ می جویند تو را با نیزه ها در جنگ می جویند

تو را اینجا به گرد سنگ می جویند تو جان می بخشی

و اینجا به فتوای تو می گیرند جان از ما

نمی دانم کیم من نمی دانم کیم من

آدمم روحم خدایم یا که شیطانم تو با خود آشنایم کن

تو با خود آشنایم کن …/

دانلود آهنگ من از جهانی دگرم از همای و مستان

اگر روح خداوندی دمیده در روان آدم و حواست

پس ای مردم خدا اینجاست خدا در قلب انسانهاست به خود آ

به خود آ تا که دریابی خدا در خویشتن پیداست

همای از دست این عالم پر پرواز خود بگشود و

در خورشید وآتش سوخت خداوندا بسوزانم

همایم کن همایم کن ..

نمی خواهم در این عالم بمانم نمی خواهم در این عالم بمانم

بیا از این تن آلوده وغمگین جدایم کن جدایم کن

پرواز همای و مستان من از جهانی دگرم